NGNB Advocaten

 

html5, javascript, ontwerp/design, responsive, wordpress

 

ngnb advocaten is gespecialiseerd in alle aspecten van vastgoed, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu, toegesneden op de zakelijke klanten.

 

DE expertise bestrijkt de privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke aspecten van het ontwikkelen, bouwen, exploiteren en beheren van vastgoed (ook woonruimte).

 

Website: ngnb.nl